dodatok č.1 k VZN 9/2011

03. 07. 2017

dodatok č.1 k VZN 9/2011, ktorým sa určujú minimálne sadzby nájomného za nebytové priestory a za pozemky vo vlastníctve obce Mad (dokument .pdf) d1vzn0911