Výzva na predkladanie ponúk

23. 01. 2018

Výzva na predkladanie ponúk „Obstaranie strojno-technologického vybavenia – obec Mad (VO2)“ dokument (.pdf): výzva

Vyhodnotenie OVS

18. 10. 2016

Vyhodnotenie OVS – uzatvorenie zmluvy o nájme pozemkov (.pdf) vyhodnotenie-ovs-obec-mad

Obchodná verejná súťaž č.012016 o nájme pozemkov

26. 09. 2016

Obec Mad v zmysle § 281 až 288 Obchodného zákonníka v y h l a s u j e obchodnú verejnú súťaž č.012016 o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme pozemkov podmienky a podrobné info: vyhlasenie_ovs_mad-pozemky

Výzva na predloženie ponuky

23. 09. 2016

Výzva na predloženie ponuky „Sanácia skládky s nezákonne uloženým odpadom, obec Mad“ dokument (.pdf): vPPsan16

Výzva na predkladanie ponúk na poskytovanie služieb

04. 03. 2016

Výzva na predkladanie ponúk na poskytovanie služieb. Poskytnutie služby – Poradenstvo v oblasti enviromentálnej a ekonomickej udržateľnosti vrátane štúdie uskutočniteľnosti pre projekt: „Zateplenie kultúrneho domu v obci Mad“ výzva (.pdf): vZKDMad16