Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia

20. 09. 2017

Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia       Z hľadiska ochrany pred požiarmi je zvlášť rizikovým obdobím čas vykurovacieho obdobia. V tomto období dochádza  k  častým  vznikom  požiarov s vysokými škodami na majetkoch a v mnohých  prípadoch dochádza  aj  k  zraneniam  či  úmrtiam osôb. Nesprávnou obsluhou, nedostatočnou prípravou a kontrolou vykurovacích zariadení zvyšujeme riziko porúch, […]

Výzva pre občanov! / Felhívás a lakosság részére!

16. 09. 2017

Zachovať ľudské zdravie je najdôležitejšie, ako aj ochrana životného prostredia pre budúce generácie, preto Vám upozorňujeme na triedenie odpadu! Batérie a akumulátory nepatria do komunálneho odpadu! Preto Vás žiadame odkladať do nádob, ktoré sú rozmiestnené v kultúrnom dome. Spoločnosť INSA s.r.o. v spolupráci s partnerskými spoločnosťamizabezpečuje zber, dopravu a a recykláciu batérií a akumulátorov. Poprosíme […]

Kutyákat, macskákat, vadászgörényeket és prémes állatokat tenyésztők kötelezettségei

10. 05. 2017

A dunaszerdahelyi Regionális Állategészségügyi és Élelmiszerellenőrző Hatóság tájékoztatja a lakosságot – kutyákat, macskákat, vadászgörényeket és prémes állatokat tenyésztőket azon kötelezettségeikről, melyek a húsevő állatok tenyésztésére és a veszettség felszámolására vonatkoznak. Húsevő állatok tulajdonosai kötelesek saját költségükre biztosítani a 3 hónapnál idősebb állatok oltását és újraoltását veszettség ellen. Az állatok tulajdonosai kötelesek késlekedés nélkül biztosítani azon […]

Povinnosti chovateľov psov, mačiek, fretiek a kožušinových zvierat

10. 05. 2017

Regionálna veterinárna a potravinová správa Dunajská Streda (ďalej len“ RVPS Dunajská Streda“) informuje obyvateľov – chovateľov psov, mačiek, fretiek a kožušinových zvierat o ich povinnostiach súvisiacich s chovom mäsožravých zvierat a plnením opatrení na eradikáciu besnoty. Vlastník alebo držiteľ zvieraťa vnímavého druhu mäsožravca je povinný na vlastné náklady zabezpečiť pri zvierati staršom ako 3 mesiace jeho vakcináciu a revakcináciu proti besnote. […]

Védjük a természetet a tüzektől

07. 03. 2017

Védjük a természetet a tüzektől Tisztelt lakosság !   A tavaszi meleg időjárásban és a csapadékmentes időben erdőink és a mezőgazdasági területek fokozott tűzveszélynek vannak kitéve. A természetet pusztító erdőtüzek keletkezésének legnagyobb veszélyeit a területek leperzselése, tüzek gyújtása az erdőkben, vagy azok közvetlen közelében, és száraz avarra illetve erdős részre elhajított égő cigarettától keletkeznek. Ezért feltétlenül szükséges, hogy a tűzmegelőzésre fokozott figyelmet […]

Chráňme prírodu pred požiarmi

07. 03. 2017

Chráňme prírodu pred požiarmi Vážení spoluobčania!     S príchodom jarných dní sa každoročne v prírode vytvárajú podmienky pre zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov. Za nebezpečné sa považuje hlavne jarné obdobie a obdobie dlhotrvajúceho suchého a teplého počasia, ktoré  vytvára  priaznivé podmienky pre vznik požiarov a ich rozšíreniu. Z týchto dôvodov Vás upozorňujeme na typické príčiny vzniku […]