Výzva pre občanov! / Felhívás a lakosság részére!

06. 03. 2018

                      INSA, s.r.o. a MACHTRADE s.r.o.       Výzva pre občanov! Zachovať ľudské zdravie je najdôležitejšie, ako aj ochrana životného prostredia pre budúce generácie, preto Vám upozorňujeme na triedenie odpadu! Batérie a akumulátory nepatria do komunálneho odpadu! Preto Vás žiadame odkladať do nádob, ktoré sú rozmiestnené v kultúrnom dome. Spoločnosť INSA s.r.o. v spolupráci s partnerskými […]

Felhívás – fák és növények eltávolításara

22. 01. 2018

A Szlovák Villanyáram-szolgáltató vállalat felhívja a tisztelt lakosok figyelmét, hogy távolítsák el az ingatlanukon futó villanyos vezetékek biztonságos működését akadályozó fákat és más növényeket!   – A fákat a növekedési időszakban lehet botolni 2018. április 1-től 2018. szeptember 30-ig.   – Fakivágás a vegetációs időszakon kívül engedélyezett.

Výzva – na odstránenie a okliesnenie stromov

22. 01. 2018

Západoslovenská distribučná vyzýva našich občanov na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy.   – Orezy listnatých drevín je možné realizovať vo vegetačnom období od 1. apríla 2018 do 30. septembra 2018.   – Výrub drevín je možné realizovať mimo vegetačného obdobia.

Informácia o triedení odpadov

20. 09. 2017

Vážení občania, prispejte k ochrane životného prostredia! Plasty, kovy, papier, sklo, použité batérie, elektrozariadenia a pneumatiky možno zhodnotiť alebo recyklovať. Nevyhadzujte ich do zmesového komunálneho odpaduV Do nádob určených na triedený zber plastov, odpadov z kovových obalov a viacvrstvových kombinovaných materiálov, ktorými ŽLTÉ nádoby alebo vrecia! Sem patria: prázdne plastové fľaše od nápojov (napr. od minerálok, džúsov, alebo piva), […]