Informácia o vymenovaní zapisovateľky miestnej volebnej komisie

06. 09. 2018

Za zapisovateľku miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obci Mad, konané dňa 10. novembra 2018, bola menovaná Erika Lászlóová. Kontakt Telefón: 031/5513126,0911128 126 Email: obecnyuradmad@mail.t-com.sk Adresa: Obecný úrad Mad, 930 14 Mad č. 200 alebo Mad č. 184  

Tájékoztatás a választók számára

11. 07. 2018

Választások a helyi önkormányzati szervekbe Tájékoztatás a választók számára I A választások dátuma és ideje A helyi önkormányzati szervekbe való választások 2018 november 10.-én szombaton 7:00-tól 22:00 óráig kerülnek megtartásra dokument (.pdf) Tájékoztatás a választók számára

Informácie pre voliča

11. 07. 2018

Voľby do orgánov samosprávy obcí Informácie pre voliča Dátum a čas konania volieb Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h.   dokument (.pdf) Informacia pre volica

Védjük a természetet a tüzektől – Értesítés

14. 06. 2018

Járási Tűzoltó- és Mentőszolgálat Igazgatósága   KIJELENTI   hogy 2018. 06. 15- től (14:00 órától) a visszavonásig fokozott tűzveszély van érvényben a dunaszerdahelyi járásában   Védjük a természetet a tüzektől   Tisztelt lakosság !     A tavaszi meleg időjárásban és a csapadékmentes időben erdőink és a mezőgazdasági területek fokozott tűzveszélynek vannak kitéve. A természetet pusztító erdőtüzek keletkezésének legnagyobb veszélyeit […]

Chráňme prírodu pred požiarmi – Oznam

14. 06. 2018

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede VYHLASUJE Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresu Dunajská Streda   od 15.06.2018 od 14:00 hod. do odvolania Chráňme prírodu pred požiarmi   Vážení spoluobčania!     S príchodom jarných dní sa každoročne v prírode vytvárajú podmienky pre zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov. Za nebezpečné […]

Oznam pre chovateľov ošípaných!

05. 06. 2018

Oznam pre chovateľov ošípaných! Africký mor ošípaných (AMO) – správa RVaPS Dunajská Streda dokument (.pdf) amo leták (.pdf) AMOleták