Informácie pre voliča / Tájekztatás a választók számára

Voľby do orgánov samosprávneho kraja

dokument (.pdf) volbyVUC17

Választások a regionális önkormányzati szervekbe

dokument (.pdf) volbyVUC17hu