informácie o voľbách prezidenta SR

informácie o voľbách prezidenta SR

dokument (.pdf) v19prezident