Informácia – Zverejnenie elektronickej adresy na doručovanie žiadosti o voľbu poštou

Informácia

Zverejnenie elektronickej adresy na doručovanie žiadosti o voľbu poštou

pre voľby do NR SR 2020 v obci Mad:

obecnyuradmad@mail.t-com.sk