Informácia pre občanov

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede

vyhlasuje

čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru od 31. júla 2020, od 12:00 hodiny do odvolania.

Prosíme Vás, dodržujete bezpečnostné zásady protipožiarnej bezpečnosti!