Informácia o vymenovaní zapisovateľky miestnej volebnej komisie

Za zapisovateľku miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obci Mad, konané dňa 10. novembra 2018, bola menovaná Erika Lászlóová.

Kontakt

Telefón: 031/5513126,0911128 126

Email: obecnyuradmad@mail.t-com.sk

Adresa: Obecný úrad Mad, 930 14 Mad č. 200 alebo Mad č. 184