Zverejňovanie dokumentov - Zmluvy

Číslo Názov zmluvy Obchodné meno Sídlo IČO Predmet Hodnota Dátum uzavretia Dátum účinnosti Platnosť do
2013/01 Nájomná zmluva IRH Consluting s.r.o, Vnútorná okružná 17615, Komárno 36 768 405 Nájomná zmluva na mobilné konštrukcie 1700,00 30. 8. 2013
zmluva Kispiac Helyi Közösség 24416 Kispiac, Arany János utca 3, Srbsko Együttműkodési megállapodás 30. 8. 2013
1000120 Zmluva o dielo Maxnetwork s.r.o. Kpt. Nálepku 866/18, Veľké Úľany 36250481 dodávka a montáž kamerového systému 8745,60 28. 8. 2013
Dohoda o partnerskej spolupráci Samospráva Obce lkrény 9141 lkrény, Győri út 56 Dohoda o partnerskej spolupráci medzi Obcami 2. 8. 2013
č. 20/50j/NS 2013 Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda Dunajská Streda, Adorská 41 378 475 54 Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti 3281,04 26. 6. 2013
Darovacia zmluva Štátny pedagogický ústav Pluhová 8, 830 00 Brataslava 30807506 Darovacia zmluva 19. 8. 2013
135/2013 Zmluva o dielo č. 135/2013 VF Project & Marketing s.r.o. Gen. L. Svobodu 1860/6, 927 05 Šaľa - Veča 44 487 916 Projekt Town Twinning 1,20 15. 8. 2013 16. 8. 2013
Zmluva Bódi Guszti Produkciós Iroda Zmluva 190000,00 Ft 15. 7. 2013
Zmluva Bódi Guszti Produkciós Iroda Zmluva 270000,00 Ft 15. 7. 2013
6/2013 zmluva MVDr. Tibor Nagy nájomná zmluva 09,20 9. 8. 2013
2/2011/NP I-2/MS DODATOK č. 2/2011/NP I-2/MS ÚPSVaR DS 929 0l Dunajská Streda Dodatok 3686,76 8. 2. 2011 1. 8. 2013
zmluva o účinkovaní Gabriel Kellei - Pro wex acoustic Šipošovské Kračany č. 309 Kostolné Kračany 44873492 ozvučenie na akcii 700,00 1. 8. 2013 2. 8. 2013
20/50j/NS 2013 Dohoda ÚPSVaR Dunajská Streda 378 475 54 Dohoda o poskytnutí príspevku 3281,04 26. 6. 2013
Zmluva o nájme Sráva a údržba ciest TSK zmluva 20,00
Dodatok Slovak Telekom a.s. dodatok 01,00
Dodatok Slovak Telekom a.s. dodatok 01,00
Dodatok Slovak Telekom a.s. dodatok 01,00
č. 1 Dodatok č. 1 SPP a.s. dodatok 00,00
č. 1 Dodatok č. 1 SPP a.s. dodatok 00,00
č. 1 Dodatok č. 1 SPP a.s. dodatok 00,00