Výzva na predkladanie ponúk na poskytnutie služby

Výzva na predkladanie ponúk na poskztnutie služby – Vyhotovenie a inštalácia trvalo vysvetľujúcej tabule – pamätnej dosky výzva (.pdf): vppTAB15