Výzva na predkladanie ponúk na poskytnutie služby

Výzva na predkladanie ponúk na poskytnutie služby – “Vzhotovenie a inštalácia veľkoplošnej reklamnej – informačnej – tabule” dokument vppTAB14