Oznamenie o zapisovateľke Okrskovej volebnej komisie

Oznamenie o zapisovateľke Okrskovej volebnej komisie

dokument (.pdf): oznZovkEP19