Meghívo képviselő testület ülésére

NAGYMAD KÓZSÉG POLGÁRMESTERE

MEGHÍVÓ

A teruleti önkormányzatokról szóló 369/1990 sz. törvény 13§a 4. bekezdésének a) pontja

értelmében

Nagymad község polgármesteremeghívja Önt a képviselötestület 3. rendes ülésére

2021. július 19-én 18:00 órára a helyi kultúrház nagytermébe

Programjavaslat:

l.) Megnyitó:

a) Testületi ülés programpontjainak beterjesztése

b) Jegyzőkönyv hitelesítők meghatározása, jegyzőkönyv vezető kinevezése

2.) Interpellációk

3.) A független könyvvizsáló jelentése a 2020-as zárszámadásról

4.) Vagyonjogi műveletek

5.) Szabadjavaslatok

6.) Vita

7.) Zárszó

Nagymad, 2021. 07. 14.

Mgr. Gabriel László, MBA

polgármester

dokument (.pdf): meghívó