Meghívó a képviselőtestület rendkívüli ülésére

A teruleti önkormányzatokról szóló 369/1990 sz. törvény 13.§a 4. bekezdésének a) pontja

értelben

Nagymad község polgármestere

meghívja Őnt a képviselőtestület rendkíli ülésére

2020. október 23-án 17.00 órára a helyi kultúrház nagytermébe

Programjavaslat:

l. Megnyitó

2. Testületi űlés programpontjainak beterjesztése

3. Jegyzőnyv hitelesítők meghatározása

4. A Pénzugyrninisztérium által nyújtott visszatérítendő hitel kérnyezése

5. A zség teruletrendezési tervének kidolgozása

6. A 2019. 02.12. testületi gyúlés 6 száhatározatának megváltoztatása

7. Szabad javaslatok

8. Vita

9. Zárszó