Meghívó a képviselőtestület 4. rendes ülésére

NAGYMAD KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

MEGVÓ

A teruleti önkormányzatokról szóló 369/1990 sz. rvény 13.§a 4. bekezdésének a) pont ja

értelmében

Nagymad zség polgármestere

meghívja Önt a képviselőtestulet 4. rendes üre

2020. augusztus 10-én 18.00 órára a helyi kultúrház nagytermébe

Program javaslat:

1. Megnyitó

2. Testületi üllés programpontjainak beterjesztése

3. Jegyzőkönyv hitelesítők meghatározása

4. A polgármester jelentése az önkormányzati szervek tevékenységéről

5. Interpellációk

6. Határozatok ellenőrzése, jelentés az ellenőrzésről

7. Petíció

8. Zárszámadás

9. A főellenóri ellenőrző tevékenység tervezete a 2020as év II. lévére

10. Költségvetési módosítások

ll. Vagyonjogi kérvények

12. Szabad javaslatok

13. Vita

14. Zárszó

Nagymad, 2020 08. 06.