Meghívó a képviselőtestület 1. rendes ülésére

NAGYMAD KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

M E G H Í V Ó

A területi önkormányzatokról szóló 369/1990 sz. törvény  13.§-a 4. bekezdésének a) pontja értelmében

Nagymad község polgármestere

meghívja Önt a képviselőtestület 1. rendes ülésére

  1. február 12-én 17.00 órára a helyi  kultúrház nagytermébe

 

 

Programjavaslat:

Megnyitó:

 

– Testületi ülés programpontjainak beterjesztése

– Jegyzőkönyv hitelesítők meghatározása, jegyzőkönyv vezető kinevezése

– javaslóbizottság megválasztása

Interpellációk

A község területrendezési terve

A főellenőr tevékenységének tervezete a 2021-es év 1. félévére

Szabad javaslatok

Vita

Zárszó

 

Nagymad, 2021. 02. 08.