Detail zverejnenia - zmluva

Číslo: OPKZP-P01-SC111-2017-33/13/164
Názov zmluvy: zmluva
Obchodné meno: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Sídlo: Námestie Ľudovíta Štúra 1, 81235 Bratislava
IČO: 42 181 810
Predmet: zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke
Hodnota/Cena:
Dátum uzavretia: 27. 1. 2020
Dátum učinosti: 28. 1. 2020
Dátum platnosti:
Príloha: zmluva