VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Mad (.pdf) vzn0216