VZN 1/2018 o podmienkach prenajímania bytov

VZN 1/2018 o podmienkach prenajímania bytov vo vlastníctve obce Mad

dokument (.pdf) VZN0118