VZN 1/2017 o miestnych poplatkoch

Všeobecne záväzné nariadenie obce Mad č. 1/2017 o miestnych poplatkoch dokument (.pdf) vzn0117