Výzva pre občanov! / Felhívás a lakosság részére!

                      INSA, s.r.o. a MACHTRADE s.r.o.

      Výzva pre občanov!

Zachovať ľudské zdravie je najdôležitejšie, ako aj ochrana životného prostredia pre budúce generácie, preto Vám upozorňujeme na triedenie odpadu! Batérie a akumulátory nepatria do komunálneho odpadu! Preto Vás žiadame odkladať do nádob, ktoré sú rozmiestnené v kultúrnom dome. Spoločnosť INSA s.r.o. v spolupráci s partnerskými spoločnosťami zabezpečuje zber, dopravu a a recykláciu batérií a akumulátorov.

Poprosíme Vás, chráňte našu prírodu!

Felhívás a lakosság részére!

 Az emberi egészség megőrzésének a védelme a legfontosabb és főként az, hogy egészséges, tiszta környezetet biztosítsunk a jövő generációjának, ezért felhívjuk a figyelmet a hulladék szelektálásának fontosságára! A kifogyott elemek és akkumulátorok, nem a háztartási hulladékhoz tartoznak! Ezért megkérjük Önöket, hogy az ilyen jellegű hulladékot külön, az arra a célra elhelyezett gyűjtőbe rakják, ami a helyi községi kultúrház folyosóján van elhelyezve. Az INSA társaság más partnertársaságokkal karöltve bebiztosítja annak elszállítását és annak újrahasznosítását.

      Kérjük, Önök is tegyenek a természetünk védelméért!