Výzva na predkladanie ponúk na poskytovanie služieb

Výzva na predkladanie ponúk na poskytovanie služieb.

Poskytnutie služby – Poradenstvo v oblasti enviromentálnej a ekonomickej udržateľnosti vrátane štúdie uskutočniteľnosti pre projekt:

Zateplenie kultúrneho domu v obci Mad

výzva (.pdf): vZKDMad16