Výzva na predkladanie ponúk na poskytovanie služieb.

Výzva na predkladanie ponúk na poskytovanie služieb

Dodanie tovaru, služieb pre projekt s názvom:

Modernizácia a oprava budovy obecného úradu.

výzva dokument (.pdf) : vyzvaVO0517