Stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2017 hlavného kontrolóra Obce Mad

Stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2017 hlavného kontrolóra Obce Mad

dokument (.pdf) sHKMzavuc17