Zverejňovanie dokumentov - Zmluvy

Číslo Názov zmluvy Obchodné meno Sídlo IČO Predmet Hodnota Dátum uzavretia Dátum účinnosti Platnosť do
č. 1 Dodatok č. 1 SPP a.s. dodatok 00,00
32/TT/2013 Zmluva MV SR - Obvodný úrad Trnava Kollárova 8, 917 02 Trnava 00151866 zmluva 7000,00 7. 6. 2013
Zmluva Trnavský samosprávny kraj zmluva 300,00
Zmluva o dielo VF Project & Marketing s.r.o. zmluva 01,20
Zmluva o dielo VF Project & Marketing s.r.o. zmluva 01,20
Zmluva Trnavský samosprávny kraj zmluva 200,00
č. 1 Dodatok č. 1 SPP - distribrúcia a.s. dodatok 00,00
Rámcová zmluva Recyklačný fond zmluva 00,00
Dodatok č. 2 Ladislav Nagy Dodatok č. 2 Zmluve o nájme bytu 20,00 26. 4. 2013
Zmluva o prenájme OZ Pro Mad - Új Nagymadért zmluva o prenájme nebytových priestorov 01,00 18.4. 2013
zmluva Občianske združenie Pro Mad - Uj Nagymadért 93014 Mad č. 200 42158095 zmluva o prenájme nebytových priestorov 01,00 18. 4. 2013
Dohoda ÚPSVaR DS dohoda 5548,40
Nájomná zmluva Mária Renczésová zmluva 18,40
Nájomná zmluva Mária Renczésová zmluva 09,20
Nájomná zmluva Mária Renczésová zmluva 09,20
Nájomná zmluva František Biró zmluva 09,20
Dohoda ÚPSVaR DS dohoda 79,50
Zmluva o nájme Zoltán Klasta zmluva 167,00
Kúpna zmluva Office21 s.r.o. zmluva 19000,00 4. 2. 2013
Darovacia zmluva Mónika Hozák zmluva 501,00