Zverejňovanie dokumentov - Zmluvy

Číslo Názov zmluvy Obchodné meno Sídlo IČO Predmet Hodnota Dátum uzavretia Dátum účinnosti Platnosť do
zmluva STAVOINVESTA DS s.r.o. 929 01 Dunajská Streda, Kukučínova 479 31418775 dodatok č. 1 k zmluve o pôžičke 28. 12. 2014
13/2014 Zmluva Ladislav Méry Zmluva o nájme bytu 167,00 16. 12. 2014 1. 1. 2015 31. 12. 2016
Dohoda ÚPSVaR Dunajská Streda Ádorská č. 41, 929 01 Dunajská Streda 37 847 554 Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi 1. 12. 2014
zmluva Agrikolt s.r.o. 195, Mad 93014 36 229 261 dodatok č. 1 k nájomnej zmluve 2266,25 30. 11. 2014
dodatok č. 2 Gabriel Ivanics dodatok č. 2 k opakovanej nájomnej zmluve 15,00 28. 11. 2014
Dohoda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda Ádorská č.47, 929 01 Dunajská Streda 37 847 554 dohoda o podmienkach vykonávania obecných služieb 25. 11. 2014
DOD/01-201411355/2014-lZ-4.0N dodatok IA ZaSI Špitáska 25, 27, 814 55 Bratislava 30854687 dodatok k Zmluve o spolupráci v rámci národného projektu Podpora opatrovatel'skej služby 24. 11. 2014
2300025 dodatok č. 2 Pôdohospodárska platobná agentúra Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava 1 30 794 323 dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí NFP 18. 11. 2014
Zmluva Office 21. s.r.o. Alžbetínske nám. č. 328, 929 01 Dunajská Streda 45 696 071 zmluva o zriadení predkupného práva 14. 11. 2014
Dodatok č. 1 DOXX - Stravné lístky s.r.o. Klátov 356, 01001 Žilina 36391000 Dodatok č. 1 k zmluve č. 10K562064 5. 11. 2014
10/2014 Zmluva Ľudovít Sóky Opakovaná nájomná zmluva 139,00 31. 10. 2014 3. 11. 2014 2. 11. 2016
12/2014 zmluva o nájme Norbert Mészáros zmluva o nájme bytu 195,00 31. 10. 2014
355/2014 zmluva o spolupráci Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia Špitálska 25,27, 814 55 Bratislava 30854687 zmluva o spolupráci 30. 10. 2014
50/52a/2014 dohoda 50/52a/2014 ÚPSVaR Dunajská Streda 929 01 Dunajská Streda, Ádorská 41 378 475 54 dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti 163,20 27. 10. 2014
9/2014 opakovaná nájomná zmluva Jaroslav Kürthy opakovaná nájomná zmluva 241,00 27. 10. 2014 28. 10. 2014 27. 10. 2016
1231061318 zmluva KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 00585441 poistná zmluva 36,27 1. 10. 2014
11/2014 zmluva Tomáš Póda zmluva o nájme bytu 225,00 1. 10. 2014 2. 10. 2014 30. 9. 2016
dodatok č. 2 Mgr. Renáta Lászlóová dodatok č. 2 k Zmluve o nájme bytu č. 05/2014 21,00 30. 9. 2014
zmluva Agrikolt s.r.o. 195, Mad 93014 36 229 261 nájomná zmluva 2544,84 30. 9. 2014 1. 10. 2014 30. 9. 2016
dodatok č. 2 Ing. Bamabás Gróf - EKOSTAV Kračanská 40, 929 01 Dunajská Streda 11 885 700 dodatok č. 2 k zmluve o dielo 003/2012 0,00 26. 9. 2014