Zverejňovanie dokumentov - Zmluvy

Číslo Názov zmluvy Obchodné meno Sídlo IČO Predmet Hodnota Dátum uzavretia Dátum účinnosti Platnosť do
Dohoda o partnerskej spolupráci Miestna komunita Samosprávy Male Pijace Dohoda o partnerskej spolupráci 29. 11. 2013
Darovacia zmluva Nikoleta Lakatosová Darovacia zmluva 765,00 21. 11. 2013
09/2013 Zmluva o nájme bytu Nikoleta Lakatosová Zmluva o nájme bytu 255,00 22. 11. 2013 21. 11. 2015
Darovacia zmluva Emília Gibitzová Darovacia zmluva 501,00 8. 11. 2013
08/2013 Zmluva o nájme bytu Emília Gibitzová Zmluva o nájme bytu 167,00 11. 11. 2013 10. 11. 2015
Darovacia zmluva Denisa Kürthy Darovacia zmluva 585,00 5. 11. 2013
07/2013 Zmluva o nájme bytu Denisa Kürthy Zmluva o nájme bytu 195,00 6. 11. 2013 5. 11. 2015
9406519575 Zmluva o združenej dodávke elektriny ZSE Energia a. s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava 36 677 28r Zmluva o združenej dodávke elektriny 29. 10. 2013
9406519673 Zmluva o združenej dodávke elektriny ZSE Energia a. s Čulenova 6, 816 47 Bratislava 36 677 281 Zmluva o združenej dodávke elektriny 29. 10. 2013
Darovacia zmluva Mária Vargová Darovacia zmluva 408,00 29. 10. 2013
06/2103 Zmluva Mária Vargová Zmluva o nájme bytu 136,00 30. 10. 2013 31. 10. 2015
Dodatok č. 2 Roman Vass Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme bytu 85,00 31. 10. 2013
7/2013 Nájomná zmluva Gabriel Bartalos Nájomná zmluva na užívanie hrobového miesta 9,20 28. 10. 2013
2301061262 Poistná zmluva KOOPERATIVA poisťovňa, a.s Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 00585441 Poistná zmluva 35,28
121343906 Zmluva o pripojení Západoslovenská distribučná a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava 36 361 518 Zmluva o pripojení 68,10 8. 10. 2013
121343905 Zmluva o pripojení Západoslovenská distribučná a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava 36 361518 Zmluva o pripojení 68,10 8. 10. 2013
Darovacia zmluva Irena Györeová Darovacia zmluva 423,00 10. 10. 2013
05/2013 Zmluva Irena Györeová Zmluva o nájme bytu 141,00 11. 10. 2013 10. 10. 2015
Dohoda Obec Povoda oo8oo228 Dohoda o zabezpečení plnenia úloh OHZ Povoda 9. 10. 2013
18/52/2013 NP Dohoda ÚPSVaR Dunajská Streda 37847554 Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti 26,50 25. 9. 2013