Zverejňovanie dokumentov - Zmluvy


Warning: mktime() expects parameter 6 to be long, string given in /home/html/obecmad.sk/public_html/wp-includes/date.php on line 319

Warning: mktime() expects parameter 6 to be long, string given in /home/html/obecmad.sk/public_html/wp-includes/date.php on line 354
Číslo Názov zmluvy Obchodné meno Sídlo IČO Predmet Hodnota Dátum uzavretia Dátum účinnosti Platnosť do
11-45632 zmluva Union poisťovňa, a. s. Karadžičova 10, 813 60 Bratislava 31322051 poistná zmluva 1820,96 5. 4. 2020 6. 4. 2020
50/006/20 zmluva Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova 11, 01011 Žilina 31575951 zmluva o úvere 24. 3. 2020 25. 3. 2020
zmluva SPP a.s. dodatok č. 4 k zmluve o dodávke plynu 13. 3. 2020 14. 3. 2020
PHZ-OPKl-2019-003283 zmluva Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, 812 72 Bratislava 00151866 zmluva o poskytnutí dotácie 9239,81 9. 3. 2020 13. 3. 2020
zmluva Tanečné divadlo Ifjú Szívek Mostová 8, 81102 Bratislava 31796796 dodatok č. 1 11. 3. 2020 12. 3. 2020
2020/020/ZVP002 zmluva Tanečné divadlo Ifjú Szívek Mostová 8, 81102 Bratislava 31796796 zmluva o verejnom predstavení 2000,00 6. 3. 2020 7. 3. 2020
OPKZP-PO1-SC111-2017-33/13 zmluva Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Námestie Ľudovíta Štúra 1, 81235 Bratislava 42 181 810 dodatok č. 1 3. 3. 2020 4. 3. 2020
zmluva Tibor Kása dodatok č. 1 21. 2. 2020 22. 2. 2020
zmluva Trnavský samosprávny kraj Starohájska 10, 917 01 Trnava 37836901 zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 20. 2. 2020 21. 2. 2020
07/2018 zmluva Margita Gyeráková dodatok č. 2 k opakovanej nájomnej zmluve 09,00 13. 2. 2020 14. 2. 2020
zmluva MEVA-SK s.r.o, Rožňava Krátka 574, 049 51 Brzotín časť Bak 31681051 kúpna zmluva 7920,00 5. 2. 2020 6. 2. 2020
zmluva KO - MONT MAD, s.r.o. zmluva o dielo 131805,67 27. 1. 2020 28. 1. 2020
OPKZP-P01-SC111-2017-33/13/164 zmluva Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Námestie Ľudovíta Štúra 1, 81235 Bratislava 42 181 810 zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke 27. 1. 2020 28. 1. 2020
zmluva Obec Kolíňany darovacia zmluva 200,00 17. 1. 2020
I312041R88801D02 zmluva Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 2. 12. 2019 4. 12. 2019
682/2019 zmluva Benjamin Kántor zámenná zmluva 70,49 29. 11. 2019 30. 11. 2019
19-332-01744 zmluva Fond na podporu kultúry národnostných menšín Cukrová 14, 811 08 Bratislava 51049775 dodatok č. 1 16. 9. 2019 30. 11. 2019
12/2019 zmluva Mária Marczellová opakovaná nájomná zmluva 195,00 29. 11. 2019 1. 12. 2019 30. 11. 2021
zmluva Tibor Kása kúpna zmluva 2970,00
zmluva Renáta Miklicsová kúpna zmluva 604,20 26. 11. 2019