Oznámenie prevádzkovateľa o poverení zodpovednej osoby.

Oznámenie prevádzkovateľa o poverení zodpovednej osoby

výkonom dohľadu nad ochranou osobných údajov podľa § 44 ods.8 zákona č.18/2018 Z. z.

o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

dokument (.pdf) OPoPZO