návrh VZN 1/2018 o podmienkach prenajímania bytov

návrh VZN 1/2018 o podmienkach prenajímania bytov vo vlastníctve obce Mad

dokument (.pdf) nVZN0118