Informácia pre verejnosť: rozhodnutie “Revitalizácia vodnej plochy na zadržanie dažďových vôd”

Obec Mad, ako dotknutá obec, informuje verejnosť o rozhodnutí OU-DS-OSZP navrhovanej činnosti “Revitalizácia vodnej plochy na zadržanie dažďových vôd

dokument (.pdf) ivRVPnZDV18

 

Rozhodnutie o správnom konaní OÚ Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie:

Revitalizácia vodnej plochy na zadržanie dažďových vôd

dokument (.pdf) rOUoRVPnZDV