informácia o zámere “Revitalizácia vodnej plochy na zadržanie dažďových vôd”

informácia o zámere “Revitalizácia vodnej plochy na zadržanie dažďových vôd

dokument (.pdf) infoZrvp18

zámer činnosti  “Revitalizácia vodnej plochy na zadržanie dažďových vôd

dokument (.pdf) Zrvp18