dodatok č.1 k VZN 1/2016

dodatok č.1 k VZN 1/2016

o poskytovaní opatrovateľskej služby

(dokument .pdf) d1vzn0116