Detail zverejnenia - zmluva

Číslo:
Názov zmluvy: zmluva
Obchodné meno: Trnavský samosprávny kraj
Sídlo: Starohájska 10, 917 01 Trnava
IČO: 37836901
Predmet: zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
Hodnota/Cena:
Dátum uzavretia: 20. 2. 2020
Dátum učinosti: 21. 2. 2020
Dátum platnosti:
Príloha: zmluva