Detail zverejnenia - zmluva

Číslo:
Názov zmluvy: zmluva
Obchodné meno: Kispiac Helyi Közösség
Sídlo: 24416 Kispiac, Arany János utca 3, Srbsko
IČO:
Predmet: Együttműkodési megállapodás
Hodnota/Cena:
Dátum uzavretia: 30. 8. 2013
Dátum učinosti:
Dátum platnosti:
Príloha: zmluva