Detail zverejnenia - zmluva

Číslo: OPKZP-PO1-SC111-2017-33/13
Názov zmluvy: zmluva
Obchodné meno: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Sídlo: Námestie Ľudovíta Štúra 1, 81235 Bratislava
IČO: 42 181 810
Predmet: zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (povinné prílohy k zmluve sú k dispozícii k nahliadnutiu na obecnom úrade)
Hodnota/Cena: 139422,23
Dátum uzavretia: 23. 10. 2019
Dátum učinosti: 24. 10. 2019
Dátum platnosti:
Príloha: zmluva