Detail zverejnenia - zmluva

Číslo: DS1/OAOTPAESF/ZAM/2019/7311
Názov zmluvy: zmluva
Obchodné meno: Úrad práce, sociálnych veci a rodiny Dunajská Streda
Sídlo: 929 01 Dunajská Streda, Ádorská 41
IČO: 30 794 536
Predmet: Dodatok č. 1 k dohode č. 18/04/52A/198
Hodnota/Cena:
Dátum uzavretia: 11. 1. 2019
Dátum učinosti:
Dátum platnosti:
Príloha: zmluva