Detail zverejnenia - zmluva

Číslo: 137/§52a/2016
Názov zmluvy: zmluva
Obchodné meno: Úrad práce, sociálnych veci a rodiny Dunajská Streda
Sídlo: Ádorská č. 41, 929 01 Dunajská Streda
IČO: 307 945 36
Predmet: dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti
Hodnota/Cena: 278,17
Dátum uzavretia: 24. 10. 2016
Dátum učinosti:
Dátum platnosti:
Príloha: zmluva