Detail zverejnenia - dodatok č. 2

Číslo:
Názov zmluvy: dodatok č. 2
Obchodné meno: Mgr. Renáta Lászlóová
Sídlo:
IČO:
Predmet: dodatok č. 2 k Zmluve o nájme bytu č. 05/2014
Hodnota/Cena: 21,00
Dátum uzavretia: 30. 9. 2014
Dátum učinosti:
Dátum platnosti:
Príloha: dodatok č. 2