Detail zverejnenia - dodatok č. 2

Číslo:
Názov zmluvy: dodatok č. 2
Obchodné meno: Ing. Bamabás Gróf - EKOSTAV
Sídlo: Kračanská 40, 929 01 Dunajská Streda
IČO: 11 885 700
Predmet: dodatok č. 2 k zmluve o dielo 003/2012
Hodnota/Cena: 0,00
Dátum uzavretia: 26. 9. 2014
Dátum učinosti:
Dátum platnosti:
Príloha: dodatok č. 2