Detail zverejnenia - dodatok č. 2

Číslo: 2300025
Názov zmluvy: dodatok č. 2
Obchodné meno: Pôdohospodárska platobná agentúra
Sídlo: Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava 1
IČO: 30 794 323
Predmet: dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí NFP
Hodnota/Cena:
Dátum uzavretia: 18. 11. 2014
Dátum učinosti:
Dátum platnosti:
Príloha: dodatok č. 2