Detail zverejnenia - dodatok

Číslo: DOD/01-201411355/2014-lZ-4.0N
Názov zmluvy: dodatok
Obchodné meno: IA ZaSI
Sídlo: Špitáska 25, 27, 814 55 Bratislava
IČO: 30854687
Predmet: dodatok k Zmluve o spolupráci v rámci národného projektu Podpora opatrovatel'skej služby
Hodnota/Cena:
Dátum uzavretia: 24. 11. 2014
Dátum učinosti:
Dátum platnosti:
Príloha: dodatok