Dodatok č. 1 k VZN 7/2011 o podmienkach nájmu obecných bytov

dVZN0711