Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

OZNAM

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru od 14. apríla 2020 (od 15:00 hodiny) do odvolania. Prosíme Vás, aby ste dodržiavali bezpečnostné zásady protipožiarnej bezpečnosti!