POZOR! Obec je chránená kamerovým systémom. | FIGYELEM! Községünk kamerarendszer által őrzött terület.

Aktuality

Stránkové hodiny – Ügyfélfogadás, Obecný úrad Mad

24. 03. 2016

Stránkové hodiny – Ügyfélfogadás, Obecný úrad Mad pondelok/hétfő 08:00 – 12:00 13:00 – 16:00  utorok/kedd nestránkový deň streda/szerda 08:00 – 12:00 13:00 – 16:00 štvrtok/csütörtök nestránkový deň piatok/péntek 08:00 – 12:00 13:00 – 16:00 dokument (.pdf) shMAD240315

oznam OZ Za našu vodu

09. 10. 2018

informácia pre obyvateľov oznam OZ Za našu vodu dokument (.pdf) Zanasuvodu_ZSZO_SK

Tűzvédelem bebiztosítása a fűtési időszakban

03. 10. 2018

A tűzvédelem szempontjából különösen veszélyes időszaknak számít a fűtési időszak. Ebben az időszakban megszaporarodnak a nagy anyagi kárt okozó és több esetben sérüléseket, emberi áldozatokat követelő tűzesetek. A fűtési berendezések nem megfelelő használatával, rossz előkészítésével és a berendezések ellenőrzésének elhanyagolásával növeljük  a meghibásodások, tüzek és sokszor a robbanások kialakulásának veszélyét. Leggyakoribb tüzek a fűtési berendezések meghibásodásából a kémények és füstelvezető csövek nem megfelelő […]

Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia

03. 10. 2018

Z hľadiska ochrany pred požiarmi je zvlášť rizikovým obdobím čas vykurovacieho obdobia. V tomto období dochádza  k  častým  vznikom  požiarov s vysokými škodami na majetkoch a v mnohých  prípadoch dochádza  aj  k  zraneniam  či  úmrtiam osôb. Nesprávnou obsluhou, nedostatočnou prípravou a kontrolou vykurovacích zariadení zvyšujeme riziko porúch, požiarov a výbuchov. Už dlhoročne najčastejšou príčinou vzniku požiarov sú poruchy […]

Obchodná verejná súťaž

29. 09. 2018

Obec Mad v zmysle § 281 až 288 Obchodného zákonníka vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž Č.012018 o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme pozemkov za týchto podmienok: dokument (.pdf): ovs012018

Výzva na predkladanie ponúk

26. 09. 2018

Výzva na predkladanie ponúk Zadávanie zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „Detské ihrisko v obci Mad“ dokument (.pdf) vppDITMad

ZBER, SEPARÁCIA a RECYKLÁCIA

21. 09. 2018

MACH TRADE spol. s  r. o. / INSA spol. s r.o. ZBER, SEPARÁCIA a RECYKLÁCIA použitých batérií a akumulátorov   Zachovať zdravé životné prostredie na našej planéte aj pre budúce generácie je veľmi dôležitá a zodpovedná úloha. Zničená príroda, znečistené ovzdušie, kontaminované vodné zdroje a pôda, to všetko sa podpísalo pod vznik globálnych ekologických problémov, ktoré […]