POZOR! Obec je chránená kamerovým systémom. | FIGYELEM! Községünk kamerarendszer által őrzött terület.

Aktuality

Stránkové hodiny – Ügyfélfogadás, Obecný úrad Mad

24. 03. 2016

Stránkové hodiny – Ügyfélfogadás, Obecný úrad Mad pondelok/hétfő 08:00 – 12:00 13:00 – 16:00   utorok/kedd nestránkový deň   streda/szerda 08:00 – 12:00 13:00 – 16:00   štvrtok/csütörtök nestránkový deň   piatok/péntek 08:00 – 12:00 13:00 – 16:00 dokument (.pdf) shMAD240315

Tűzvédelem bebiztosítása a fűtési időszakban

11. 11. 2016

Tűzvédelem bebiztosítása a fűtési időszakban A tűzvédelem szempontjából különösen veszélyes időszaknak számít a fűtési időszak. A fűtési berendezések nem megfelelő használatával, rossz előkészítésével és a berendezések ellenőrzésének elhanyagolásával növeljük a meghibásodások, tüzek és sokszor a robbanások kialakulásának veszélyét. Leggyakoribb tüzek a fűtési berendezések meghibásodásából a kémények és füstelvezető csövek nem megfelelő beszereléséből keletkeznek.   A fűtési időszak megkezdésével a következő óvintézkedések betartását ajánljuk: szakemberrel ellenőriztessük […]

Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia

11. 11. 2016

Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia Z hľadiska ochrany pred požiarmi je zvlášť rizikovým obdobím čas vykurovacieho obdobia. Nesprávnou obsluhou, nedostatočnou prípravou a kontrolou vykurovacích zariadení zvyšujeme riziko porúch, požiarov a výbuchov. Už dlhoročne najčastejšou príčinou vzniku požiarov sú poruchy vykurovacích telies, poruchy na dymovodoch, na komínoch a úlety iskier z komínov.   Na zníženie rizík spôsobujúcich vznik požiarov […]

Vyhodnotenie OVS

18. 10. 2016

Vyhodnotenie OVS – uzatvorenie zmluvy o nájme pozemkov (.pdf) vyhodnotenie-ovs-obec-mad

V Ý Z V A – F E L H Í V Á S

03. 10. 2016

Dunajskostredský Regionálny úrad verejného zdravotnícva a higiénie upozorňuje našich obyvateľov, fyzických, právnických osôb a podnikateľov o dôležitosti jesennej deratizácie v období od 05. októbra 2016 do 21. októbra 2016. Realizácia je najmä doporučené v rodinných domoch a bytoch, v pivniciach, v prístavbách, v búdach a v mašťaloch, aby sme aj s týmchránili ľudské zdravie.   […]

Obchodná verejná súťaž č.012016 o nájme pozemkov

26. 09. 2016

Obec Mad v zmysle § 281 až 288 Obchodného zákonníka v y h l a s u j e obchodnú verejnú súťaž č.012016 o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme pozemkov podmienky a podrobné info: vyhlasenie_ovs_mad-pozemky

Jesenná vakcinácia zvierat

24. 08. 2016

Povinnosti chovateľov psov, mačiek, fretiek a kožušinových zvierat Regionálna veterinárna a potravinová správa Dunajská Streda (ďalej len“ RVPS Dunajská Streda“) informuje obyvateľov – chovateľov psov, mačiek, fretiek a kožušinových zvierat o ich povinnostiach súvisiacich s chovom mäsožravých zvierat a plnením opatrení na eradikáciu besnoty. Vlastník alebo držiteľ zvieraťa vnímavého druhu mäsožravca je povinný na vlastné náklady zabezpečiť pri zvierati staršom ako […]