POZOR! Obec je chránená kamerovým systémom. | FIGYELEM! Községünk kamerarendszer által őrzött terület.

Aktuality

Stránkové hodiny – Ügyfélfogadás, Obecný úrad Mad

24. 03. 2016

Stránkové hodiny – Ügyfélfogadás, Obecný úrad Mad pondelok/hétfő 08:00 – 12:00 13:00 – 16:00  utorok/kedd nestránkový deň streda/szerda 08:00 – 12:00 13:00 – 16:00 štvrtok/csütörtök nestránkový deň piatok/péntek 08:00 – 12:00 13:00 – 16:00 dokument (.pdf) shMAD240315

Stanovisko HK k rozpočtu 2018-2020

15. 12. 2017

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce Mad na roky 2018 – 2020 (dokument .pdf) stanovisko HK 2018-2020

KARÁCSONYVÁRÓ KONCERT

29. 11. 2017

MEGHÍVÓ   A Dunaszerdahelyi Szent György Kórus 2017. december 17-én, vasárnap 16,00 órai kezdettel tartja   KARÁCSONYVÁRÓ KONCERTJÉT a nagymadi kultúrházban A koncertre mindenkit szeretettel várunk

Informácia o triedení odpadov

20. 09. 2017

Vážení občania, prispejte k ochrane životného prostredia! Plasty, kovy, papier, sklo, použité batérie, elektrozariadenia a pneumatiky možno zhodnotiť alebo recyklovať. Nevyhadzujte ich do zmesového komunálneho odpaduV Do nádob určených na triedený zber plastov, odpadov z kovových obalov a viacvrstvových kombinovaných materiálov, ktorými ŽLTÉ nádoby alebo vrecia! Sem patria: prázdne plastové fľaše od nápojov (napr. od minerálok, džúsov, alebo piva), […]

Tűzvédelem bebiztosítása a fűtési időszakban

20. 09. 2017

Tűzvédelem bebiztosítása a fűtési időszakban       A tűzvédelem szempontjából különösen veszélyes időszaknak számít a fűtési időszak. Ebben az időszakban megszaporarodnak a nagy anyagi kárt okozó  és több esetben sérüléseket, emberi áldozatokat követelő tűzesetek. A fűtési berendezések nem megfelelő használatával, rossz előkészítésével és a berendezések ellenőrzésének elhanyagolásával növeljük  a meghibásodások, tüzek és sokszor a robbanások kialakulásának veszélyét. Leggyakoribb tüzek a fűtési berendezések […]

Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia

20. 09. 2017

Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia       Z hľadiska ochrany pred požiarmi je zvlášť rizikovým obdobím čas vykurovacieho obdobia. V tomto období dochádza  k  častým  vznikom  požiarov s vysokými škodami na majetkoch a v mnohých  prípadoch dochádza  aj  k  zraneniam  či  úmrtiam osôb. Nesprávnou obsluhou, nedostatočnou prípravou a kontrolou vykurovacích zariadení zvyšujeme riziko porúch, […]