POZOR! Obec je chránená kamerovým systémom. | FIGYELEM! Községünk kamerarendszer által őrzött terület.

Aktuality

Stránkové hodiny – Ügyfélfogadás, Obecný úrad Mad

24. 03. 2016

Stránkové hodiny – Ügyfélfogadás, Obecný úrad Mad pondelok/hétfő 08:00 – 12:00 13:00 – 16:00  utorok/kedd nestránkový deň streda/szerda 08:00 – 12:00 13:00 – 16:00 štvrtok/csütörtök nestránkový deň piatok/péntek 08:00 – 12:00 13:00 – 16:00 dokument (.pdf) shMAD240315

Tájékoztatás a választók számára

11. 07. 2018

Választások a helyi önkormányzati szervekbe Tájékoztatás a választók számára I A választások dátuma és ideje A helyi önkormányzati szervekbe való választások 2018 november 10.-én szombaton 7:00-tól 22:00 óráig kerülnek megtartásra dokument (.pdf) Tájékoztatás a választók számára

Informácie pre voliča

11. 07. 2018

Voľby do orgánov samosprávy obcí Informácie pre voliča Dátum a čas konania volieb Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h.   dokument (.pdf) Informacia pre volica

Védjük a természetet a tüzektől – Értesítés

14. 06. 2018

Járási Tűzoltó- és Mentőszolgálat Igazgatósága   KIJELENTI   hogy 2018. 06. 15- től (14:00 órától) a visszavonásig fokozott tűzveszély van érvényben a dunaszerdahelyi járásában   Védjük a természetet a tüzektől   Tisztelt lakosság !     A tavaszi meleg időjárásban és a csapadékmentes időben erdőink és a mezőgazdasági területek fokozott tűzveszélynek vannak kitéve. A természetet pusztító erdőtüzek keletkezésének legnagyobb veszélyeit […]

Chráňme prírodu pred požiarmi – Oznam

14. 06. 2018

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede VYHLASUJE Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresu Dunajská Streda   od 15.06.2018 od 14:00 hod. do odvolania Chráňme prírodu pred požiarmi   Vážení spoluobčania!     S príchodom jarných dní sa každoročne v prírode vytvárajú podmienky pre zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov. Za nebezpečné […]

Oznam pre chovateľov ošípaných!

05. 06. 2018

Oznam pre chovateľov ošípaných! Africký mor ošípaných (AMO) – správa RVaPS Dunajská Streda dokument (.pdf) amo leták (.pdf) AMOleták

Informácia pre verejnosť: rozhodnutie „Revitalizácia vodnej plochy na zadržanie dažďových vôd“

04. 06. 2018

Obec Mad, ako dotknutá obec, informuje verejnosť o rozhodnutí OU-DS-OSZP navrhovanej činnosti „Revitalizácia vodnej plochy na zadržanie dažďových vôd„ dokument (.pdf) ivRVPnZDV18   Rozhodnutie o správnom konaní OÚ Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie: „Revitalizácia vodnej plochy na zadržanie dažďových vôd„ dokument (.pdf) rOUoRVPnZDV