POZOR! Obec je chránená kamerovým systémom. | FIGYELEM! Községünk kamerarendszer által őrzött terület.

Aktuality

Stránkové hodiny – Ügyfélfogadás, Obecný úrad Mad

24. 03. 2016

Stránkové hodiny – Ügyfélfogadás, Obecný úrad Mad pondelok/hétfő 08:00 – 12:00 13:00 – 16:00  utorok/kedd nestránkový deň streda/szerda 08:00 – 12:00 13:00 – 16:00 štvrtok/csütörtök nestránkový deň piatok/péntek 08:00 – 12:00 13:00 – 16:00 dokument (.pdf) shMAD240315

Informácia o vymenovaní zapisovateľky miestnej volebnej komisie

06. 09. 2018

Za zapisovateľku miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obci Mad, konané dňa 10. novembra 2018, bola menovaná Erika Lászlóová. Kontakt Telefón: 031/5513126,0911128 126 Email: obecnyuradmad@mail.t-com.sk Adresa: Obecný úrad Mad, 930 14 Mad č. 200 alebo Mad č. 184  

Tájékoztatás a választók számára

11. 07. 2018

Választások a helyi önkormányzati szervekbe Tájékoztatás a választók számára I A választások dátuma és ideje A helyi önkormányzati szervekbe való választások 2018 november 10.-én szombaton 7:00-tól 22:00 óráig kerülnek megtartásra dokument (.pdf) Tájékoztatás a választók számára

Informácie pre voliča

11. 07. 2018

Voľby do orgánov samosprávy obcí Informácie pre voliča Dátum a čas konania volieb Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h.   dokument (.pdf) Informacia pre volica