POZOR! Obec je chránená kamerovým systémom. | FIGYELEM! Községünk kamerarendszer által őrzött terület.

Aktuality

Stránkové hodiny – Ügyfélfogadás, Obecný úrad Mad

24. 03. 2016

Stránkové hodiny – Ügyfélfogadás, Obecný úrad Mad pondelok/hétfő 08:00 – 12:00 13:00 – 16:00  utorok/kedd nestránkový deň streda/szerda 08:00 – 12:00 13:00 – 16:00 štvrtok/csütörtök nestránkový deň piatok/péntek 08:00 – 12:00 13:00 – 16:00 dokument (.pdf) shMAD240315

Informácia o triedení odpadov

20. 09. 2017

Vážení občania, prispejte k ochrane životného prostredia! Plasty, kovy, papier, sklo, použité batérie, elektrozariadenia a pneumatiky možno zhodnotiť alebo recyklovať. Nevyhadzujte ich do zmesového komunálneho odpaduV Do nádob určených na triedený zber plastov, odpadov z kovových obalov a viacvrstvových kombinovaných materiálov, ktorými ŽLTÉ nádoby alebo vrecia! Sem patria: prázdne plastové fľaše od nápojov (napr. od minerálok, džúsov, alebo piva), […]

Tűzvédelem bebiztosítása a fűtési időszakban

20. 09. 2017

Tűzvédelem bebiztosítása a fűtési időszakban       A tűzvédelem szempontjából különösen veszélyes időszaknak számít a fűtési időszak. Ebben az időszakban megszaporarodnak a nagy anyagi kárt okozó  és több esetben sérüléseket, emberi áldozatokat követelő tűzesetek. A fűtési berendezések nem megfelelő használatával, rossz előkészítésével és a berendezések ellenőrzésének elhanyagolásával növeljük  a meghibásodások, tüzek és sokszor a robbanások kialakulásának veszélyét. Leggyakoribb tüzek a fűtési berendezések […]

Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia

20. 09. 2017

Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia       Z hľadiska ochrany pred požiarmi je zvlášť rizikovým obdobím čas vykurovacieho obdobia. V tomto období dochádza  k  častým  vznikom  požiarov s vysokými škodami na majetkoch a v mnohých  prípadoch dochádza  aj  k  zraneniam  či  úmrtiam osôb. Nesprávnou obsluhou, nedostatočnou prípravou a kontrolou vykurovacích zariadení zvyšujeme riziko porúch, […]

Výzva pre občanov! / Felhívás a lakosság részére!

16. 09. 2017

Zachovať ľudské zdravie je najdôležitejšie, ako aj ochrana životného prostredia pre budúce generácie, preto Vám upozorňujeme na triedenie odpadu! Batérie a akumulátory nepatria do komunálneho odpadu! Preto Vás žiadame odkladať do nádob, ktoré sú rozmiestnené v kultúrnom dome. Spoločnosť INSA s.r.o. v spolupráci s partnerskými spoločnosťamizabezpečuje zber, dopravu a a recykláciu batérií a akumulátorov. Poprosíme […]

dodatok č.1 k VZN 9/2011

03. 07. 2017

dodatok č.1 k VZN 9/2011, ktorým sa určujú minimálne sadzby nájomného za nebytové priestory a za pozemky vo vlastníctve obce Mad (dokument .pdf) d1vzn0911